CD's

לרכישת דיסקים של זיו איתן באמצעות האינטרנט:
http://he.israel-music.com/ziv_eitan

Marimba Productions Marimba Productions
2002 - ZIV EITAN - Journey into Rhythm NO LIMITS - 2007


ניתן לרכוש דיסקים ישירות ממרימבה הפקות:

מרימבה הפקות
קהילת קייב 20
נאות אפקה
תל אביב

03-6473016
050-5806997
----------------------------------------
מרימבה הפקות - (צפון משרד ראשי)

04-6870003
050-8774871
פקס: 6837720 - 04

booking@ziveitan.com

Top of the page


MP3

אומנות המרימבה וכלי ההקשה מוזיקה קלאסית, מוזיקת עולם ומוזיקת דאנס מתוך 2 האלבומים של זיו איתן.


| צור קשר | קישורים | עיתונות | CD | מופעים וקונצרטים | מופעים וקונצרטים בישראל ובחו'ל | מופעים לילדים ולכל המשפחה | אירועים עסקיים ופרטיים | לקוחות | מופעים בכנסים | מופעים באירועים עסקיים | שילוב מסרי החברה במסגרת המופעים | מופעים באירועים פרטיים | סל תרבות ואומנות לעם | חטיבות ותיכון - סל תרבות | יסודי - סל תרבות | גיל הרך - סל תרבות | ממ"ד - סל תרבות | המגזר הערבי - סל תרבות | ח.מיוחד - סל תרבות | אודות | חזון | אודותינו |
Copyright Marimba productions Ziv Eitan כל הזכויות שמורות 2008